Acanthus bloememotie, bloemist in Emmeloord

Disclaimer

Belangrijke informatie

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website (hierna: de website). De website is eigendom van Acanthus Bloememotie. Wij raden je aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Inhoud website

Via de website verstrekt Acanthus Bloememotie informatie over haar producten en diensten. Je kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Acanthus Bloememotie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die op de website is vermeld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. Acanthus Bloememotie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan.

Acanthus Bloememotie aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, waarnaar met een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen. Evenmin kan Acanthus Bloememotie instaan voor de kwaliteit en geschiktheid van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden Acanthus Bloememotie accepteert ook in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

Geen advies

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene doeleinden. De website bevat geen advies en geen informatie die bedoeld is om als vervanging voor een deskundig, persoonlijk, advies te dienen. Je wordt nadrukkelijk geadviseerd om een deskundig advies in te winnen voordat je enige actie onderneemt naar aanleiding van informatie op de website.

Gebruik website

Acanthus Bloememotie stelt alles in het werk om je op een veilige manier informatie via de website te verstrekken. Desondanks kan Acanthus Bloememotie niet garanderen dat de website vrij is van virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke. Daarom adviseert Acanthus Bloememotie je alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, voordat je informatie van de website ophaalt. Acanthus Bloememotie kan je ook niet garanderen dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via de website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Je mag de inhoud van de website slechts gebruiken voor niet-commerciële privédoeleinden.